Waspeen

Van Eijck beschikt over jarenlange kennis, ervaring en geschikte machines om de teelt van waspeen (ofwel zomerwortelen) van zaai tot oogst te verzorgen. In het voorjaar zaaien wij met onze Tulp Sulky waspeen zaaicombinatie. Deze machine zorgt ervoor dat de grond voor het zaaien gelijkmatig wordt aangedrukt. Daarnaast zorgt de machine voor een homogeen zaaibed en kan deze vervolgens in 6 rijen de waspeen zaaien. We zorgen ervoor dat we de waspeen zaaien met brede banden voor een zo laag mogelijke druk op het land. Deze machine heeft de mogelijkheid om stuifdek mee te zaaien en tevens een bestrijdingsmiddel in de rij toe te voegen.

Tijdens het rooien zetten we onze Grimme Varitron in welke 3 rijen waspeen in één werkgang kan rooien. Deze waspeen rooier kunnen wij ook inzetten voor het rooien van schorseneren.

Een partij waar we al jaren de waspeenteelt verzorgen, is handelaar en wasserij Kruisberghoeve in Arendonk (B). Klik hier voor meer informatie!

direct persoonlijk contact opnemen
met één van onze medewerkers…