Grondbewerking

Voor een ongestoorde groei is een snelle en intensieve doorworteling van de bodem vereist. Hierbij is een goede bodemstructuur van groot belang. Om dit voor de teelt te realiseren is Van Eijck in het bezit van diverse kerende en niet kerende grondbewerkingsmachines.

Kerende grondbewerking machines
– Messenfrees met aandrukrol
– Spitmachine met aandrukrol. Eventueel in combinatie met een voorzet woeler
– 5- schaar ploeg met vorenpakker en ondergronders

Niet kerende grondbewerkingsmachines
– Diverse diepwoelers met of zonder aandrukrol
– Vibro – flex
– Smaragd, evt. te combineren met zaaibak
– Rotorkopeg

Egalisatie
Wij hebben ook de nodige kennis in huis om aan de hand van metingen en berekeningen percelen te egaliseren zodat de afwatering, berijdbaarheid en bouwvoordikte geoptimaliseerd kunnen worden. Hiervoor beschikken wij over een laser met instelbaar afschot en GPS kilversysteem. Met behulp van een 3D tekenprogramma kunnen de gegevens ingevoerd worden en kan de computer nauwkeurig berekenen hoeveel m3 grond er verschoven moet worden om het juiste afschot te realiseren. Voor het grove kilverwerk beschikken wij over een kilverbak van 8 m3. Voor het fijnere werk maken wij gebruik van een kleine kilverbak.

Video’s