Grondwerk ten behoeve van nieuwbouw kantoor, productiehal, mestvergisters en opslagsilo’s

Voor Van Eijck Groen Gas B.V.

  • Grondwerk nieuwbouw kantoor en productiehal
  • Grondwerk vergisters en opslagsilo’s
  • Aanleggen rioleringselementen met diverse afsluiters en opslagvoorzieningen t.b.v. eventuele calamiteiten.
  • Aanleggen terrein verharding betonklinkers, betonplaten en grindbakken.