Grondwerk nieuwbouw en terreininrichting

voor Afix Oosterhout en Aannemersbedrijf Vromans van Hal B.V.

Voor één van onze vaste opdrachtgevers hebben wij het grondwerk en de terreininrichting van Afix Oosterhout mogen verzorgen.

  • Grondwerk t.b.v. nieuwbouw
  • Aanleggen riolering en infiltratiekratten
  • Aanleg terreinverharding en inrichting