Bemesten

Voor het bemesten van uw bouw, – en grasland beschikken wij over verschillende machines.

Verveat 5 wieler

De zelfrijdende vervaet 5-wieler (Vervaet XL) met een tankinhoud van 20m3, zorgt voor een minimale belasting van de bodem door de goede gewichtsverdeling en groot contactoppervlak met de grond. Deze machine is erg wendbaar en heeft een zeer grote aanzuigcapaciteit. De Verveat maakt gebruik van RTK-GPS ( is dus erg nauwkeurig ) en heeft de mogelijkheid tot sectie afsluiting waardoor er geen overlap plaats vind.

Verveat zodebemestenVerveat zodebemesten_1Verveat zodebemesten_2

Tevens heeft de machine de mogelijkheid mest te verspreiden van behulp van de NIR- sensor. Hierbij worden stikstof- en fosfaat gehalte in de mest direct op de machine gemeten. Hierdoor kan er plaatsspecifiek de juiste hoeveelheid mest worden geïnjecteerd.

De Verveat heeft buiten het zodebemesten en het bouwland injecteren de mogelijkheid uw land te bewerken en bemesten in één werkgang door de schijveneg bemester. Deze schijveneg is geschikt voor het onderwerken van vanggewassen.

 

Drie-assers 

We beschikken over drie getrokken drie-assers met tank en aanbouwmogelijkheid om grasland te bemesten en bouwland te injecteren. Ook kunnen wij met deze tanks schuimaarde verspreiden d.m.v. een sproeiboom. Dit kan overigens ook met de Verveat.

De drie-assers zijn uitgerust met monsterapparatuur en een weeg-installatie. Indien de rijafstand van de put of silo naar het perceel te groot wordt, kunnen onze tankwagens ( van Eijck Transport ) het transport van de mest verzorgen.

 

Mest verspreider

Voor het verspreiden van vaste mest zijn we in het bezit van een mestverspreider met grote werkbreedte. Deze Bergmann mestverspreider zorgt voor een goede verdeling van uw vaste mest.

————————————————————————————————————